Monday, 13 March 2017

शब्द शब्द अन् शब्द

शब्द शब्द अन् शब्द..
त्यांची जुळवा जुळव..
अविरत विचार..
समजत नाही नेमकं लिहायचं काय ते..
तरीही 
लिहित असतो कागदावर..
एक शब्द मग दुसरा..
बघता बघता त्याचं वाक्य होतं..
अशी अनेक वाक्य..
कविता म्हणा हवं तर..
खरंतर भावनांची गुंफण..
नकळत कागदावर उतरलेली..
जे बोलू शकलो नाही कधीही 
तेच मांडण्याचा केवीळवाणा प्रयत्न..
कधी सफल
कधी फसलेले..
तरीही चेहऱ्यावर एक समाधान..
शब्दात मांडल्याचं..
तुम्हाला सांगितल्याचं..
तेच सदैव राहील..
- निनाद वाघPost a Comment